Termowizja

Oferujemy pomiary termowizyjne

Dysponujemy przenośną kamerą firmy SONEL KT-160A i doświadczonym personelem z zakresu termowizji.
Specjalizujemy się w badaniu stacji transformatorowych oraz rozdzielni i instalacji elektrycznych w zakresie NN i SN. Podczas badania można stwierdzić przeciążenia obwodów, styków, transformatorów, aparatów i innych urządzeń oraz elementów obwodów elektrycznych i nie tylko.

Wykrywamy bezinwazyjnie:

Należy pamiętać, że awarie w dostawie energii elektrycznej zawsze niosą za sobą konsekwencje finansowe. W dużych zakładach produkcyjnych postoje linii produkcyjnych mogą generować straty liczone w milionach złotych. Jednym ze sposobów aby w bardzo dużej mierze wykluczyć awarie zasilania jest systematyczne wykonywanie badań termowizyjnych.

Badania można także wykonywać na liniach produkcyjnych monitorując np. łożyska w silnikach, siłowniki itp.
Wczesne wykrycie wady np. łożyska umożliwia wymianę go podczas normalnego postoju technologicznego, a zapobiega postojowi nie planowanemu.

Po każdych badaniach sporządzany zostaje raport z przeprowadzonej wizji.
W raporcie zawarte są opisy badanych urządzeń, ich stan oraz zalecenia i uwagi.

Przewiń do góry